Pipesenteret

Vi garanterer kvalitet på materialer, jobbutførelse og oppfølging

Våre rehabiliteringseksperter utarbeider detaljerte forslag til enhver skorsteinstype. Vi benytter foringsrør av syrebestandig keramikk/chamotte eller syrefast stålrør i flere dimensjoner, også fleksible.

Våre autoriserte og utførende fagfolk tilbyr befaring, dimensjonering, pristilbud og utførelse.

Brannsikkerhet

En skorstein av tegl har oppstillingsvilkår 1. Det vil si etter dagens regelverk kan en slik skorstein ikke stå rett inntil treverk, unntatt er golvbord og listverk. Ved å rehabilitere en slik skorstein vil en øke brannsikkerheten og skorsteinen får dermed oppstillingsvilkår klasse 3, på linje med nye 3 sjikts skorsteiner. Dette gjøres ved å senke foringsrør inn i den gamle røykkanalen – Nå kan en ha treverk tett inntil på 2 sider. Oppstillingsvilkår for skorsteiner

Feilsøking, piperehabilitering og montering av ildsted 

Vi utfører feilsøking og piperehabilitering på private boliger og næringsbygg. I tillegg monterer vi ildsteder raskt og effektivt.

Installasjon og vedlikehold:

Feie- og tilsynsavgiften du betaler til kommunen, dekker blant annet feiing og tilsyn med skorstein og ildsted. Derfor er det svært viktig for deg at du melder inn nymonterte ildsteder til det kommunale brann- og feiervesenet. På denne måten får feieren registrert hvilket behov boligen din har for feiing og tilsyn. Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig men installasjonen må kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Vi utfører gjerne montering og kontroll av nytt ildsted.

Det snakkes ikke lenger om god eller dårlig ventilasjon, men riktig ventilasjon. For lite luft til ildstedet vil medføre at det ”går på choke”, og fungerer derfor dårlig, med fare for nedsoting og brann.

Send oss en forespørsel